اتاق تمیز 1

اتــاق تمیــــز چیست ؟

تعریف ارائه شده توسط استاندارد انگلیسی: BS5295 اتاق تمیز فضایی است که در آن تعداد ذرات آلوده کننده در هوا کنترل شده باشد و این فضا باید به گونه ای ساخته شده و مورد استفاده قرار گیرد که میزان تولید و ماندن ذرات داخل فضا به حداقل برسد. همچنین در این فضا باید متناسب با نیاز، دما، رطوبت، الگوی جریان هوا، حرکت هوا و فشار فضا تحت کنترل قرار گیرد.
تعریف ارائه شده استاندارد فدرال آمریکا : 209E اتاق تمیز فضایی است که در آن تعداد ذرات هوابرد به صورتی که برای آن اتاق مشخص شده است کنترل شده باشد. تعریفی که استاندارد ISO 14644-l نیز در این خصوص ارائه داده است مشابه استاندارد انگلیسی می باشد. اتاق های تمیز در صنایع حساس مانند داروسازی ها، لوازم تکنولوژیک پزشکی ، صنایع الکترونیک ، صنایع غذایی و زمینه های دیگر که تولید آنها نیاز به محیطی بسیار پاکیزه و فاقد آلودگی دارد، استفاده میشوند. اتاق تمیز می‌تواند فضای بسیار بزرگی باشد بطوریکه گاهی اوقات تمامی یک کارخانه با هزاران متر مربع مساحت می‌تواند در سلول هایی با فضای تعریف شده اتاق تمیز و زمین‌های پوشیده شده با کف پوش مخصوص اینگونه اتاق ها ساخته شده باشد.

اتاق تمیز محیط کنترل شده ای برای آزمایشگاه های دقیق و تولیدات با دقت بالا می باشد . در این اتاق ذرات و گرد و غبار تا حد مشخصی که بر اساس استاندارد لازم معین شده است کنترل می شود . تولید ذرات ناخواسته در این محیط ها می توانند از عوامل مختلف محیطی ، خط های تولید و حتی عوامل انسانی منشاء بگیرد برای اطمینان از صحت عمکرد سیستم باید بطور پیوسته از وجود این آلودگی ها جلوگیری کرده و میزان آنها را اندازه گیری نمود تا اقدامات لازم در خصوص از بین بردن آنها صورت گیرد. این کار مستلزم پیروی از استانداردهای خاصی می باشد.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.