WhatsApp Image 2022-02-20 at 11.41.05 (1)

اتاق های تمیز

کفپوش اتاق تمیز
غالب پوشش‌ها در اتاق‌های تمیز میتواند در دو نوع پوشش اپوکسی و یا PVC باشد که بسته به نوع کاربری آن میتواند به سیستم‌های آنتی استاتیک و کانداکتیو نیز مسلح باشد.

اعتبار سنجی اتاق تمیز
پس از راه ­اندازی اتاق تمیز، باید سیستم اتاق تمیز را مورد تأیید قرار دهیم و باید اطمینان حاصل کنیم که طراحی تأسیسات برای هدف مورد نظر مناسب است.

راه اندازی اتاق تمیز
راه اندازی اتاق تمیز، یک فرایند سیستماتیک برای اطمینان از عملکرد ساختمان مطابق با اهداف طراحی و نیازهای عملیاتی مالک است. پس از نصب و ساخت سیستم اتاق تمیز ، هر یک از اجزای اتاق تمیز باید آزمایش شود و در ابتدا هر سیستم باید بطور آزمایشی اجرا شود.

WhatsApp Image 2022-02-20 at 11.45.44 (7)(2)

معتبرسازی اتاق های تمیز

برای معتبرسازی اتاق های تمیز می بایست تست های مختلفی انجام شود و پارامترهای متفاوتی در اتاق مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گیرد. هنگامی که اتاق پاک ساخته شد و آماده بهره برداری قرار می گیرد و یا در مواقعی که اتاق پاک بعد از یک وقفه زمانی طولانی مدت مجددا شروع بکار نماید ، می بایست این تست ها انجام شود و شرایط اتاق پاک مورد بررسی قرار گیرد.هدف از انجام این تست ها و ارزیابی ها اطمینان از اینست که اتاق پاک پس از صرف هزینه های بسیار زیاد جهت طراحی و ساخت ، به طور صحیحی عمل نماید و مطابق با استاندارد های بیان شده در ISO 14644-1 از نظر کنترل میزان آلودگی و ذرات باشد.

هنگامی که اتاق پاک ساخته شد و تست های اولیه نیز انجام گردید و کلاس پاکیزگی آن مطابق با استاندارد ISO 14644-1 تعیین گردید ، می بایست اتاق پاک در دوره های زمانی مشخص که در استاندارد ISO 14644-2 مشخص شده است مورد کنترل قرار گیرد تا مشخص گردد که اتاق پاک مطابق با استاندارد مورد نظر در حال کار کردن است.
معتبرسازی اتاق های تمیز در صنایع دارویی مطابق با استاندارد EU GMP در تمامی مراحل DQ( Design Qualification) ،IQ (Installation Qualification) ، OQ (Operation Qualification) و PQ(Production Qualification) انجام می گیرد.

WhatsApp Image 2022-02-20 at 11.45.44 (8)

چهار قانون اساسی در طراحی اتاق تمیز

آلاینده ها نباید از محیط خارجی وارد محیط کنترل شده شوند.
دستگاه های موجود در محیط کنترل شده نباید آلودگی ایجاد کنند.
آلودگی ها در محیط کنترل شده نباید ترکیب و انباشته شوند.
آلودگی های ممکن بایستی با حداکثر سرعت از بین بروند.